Czym są kryptowaluty i do czego służą?

Kryptowaluta, czyli waluta kryptograficzna, to innowacyjny system księgowy, który przechowuje informacje o stanie własności. Przekładając to na bardziej zrozumiały język, jedną z głównych cech kryptowaluty jest to, że działa ona jak wirtualna waluta. Właściciel takiej kryptowaluty przechowuje ją na swoim komputerze lub na smartfonie, do którego ma dostęp tylko on.

Sposób płatności

Jeśli chce się ją zapłacić, dzieje się to drogą elektroniczną, bezpośrednio między nim a wykonawcą. Każda jednostka kryptograficzna ma unikalny kod, który zawiera informacje, które uniemożliwiają jej skopiowanie lub ponowne wykorzystanie. Kluczem do koncepcji kryptokultury jest to, że w obiegu nie ma jej żadnego regulatora.

Jak się wykorzystuje takie waluty?

Waluty kryptograficzne są przedmiotem handlu elektronicznego, bez udziału jakiegokolwiek systemu bankowego. Oznacza to, że transakcja z wykorzystaniem tych walut nie jest w żaden sposób kontrolowana. W związku z tym nie ma osoby, która poinformuje organy podatkowe, jeśli chcemy sprzedać dużą liczbę kryptowalut obcych, tak jak w przypadku transakcji bankowych. Nikt nie może również zablokować naszego konta. Kryptowaluta jest walutą elektroniczną całkowicie wolną od czyjejkolwiek kontroli.